Politica de confidențialitate

SC. RATTAN NOBLESSE SRL
Date de contact: CUI: RO39417942, J52/358/2018
STR. PRINCIPALA, NR. 73, CORP C, JUDETUL GIURGIU
Nr telefon: 0720 256 959
E-mail: admin@rattan-noblesse.ro

INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC. RATTAN NOBLESSE SRL, cu sediul in STR. PRINCIPALĂ, NR. 73, CORP C, JUDEȚUL GIURGIU, înregistrată la Registru Comerțului cu nr. J52/358/2018, CUI: RO39417942, în calitate de Operator de date în întelesul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, colectează și prelucrează date cu caracter personal de la mai multe categorii de persoane vizate.
Prin aceasta informare, răspunzând principiului informării persoanei vizate reglementat de GDPR, dorim să explicăm tuturor persoanelor vizate modul în care prelucrăm datele cu caracter personal care le aparțin și sunt trecute în cuprinsul facturilor, contractelor și a altor documente fiscale.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate si scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt:
Nume și Prenume
Serie și Număr CI
Numar telefon
Compania in numele careia este plasata comanda
Adresa livrare
Adresa de e-mail
Date bancare (numar cont bancar, identificatori titular cont)

Scopul colectarii si prelucrarii datelor il reprezinta emiterea documenterelor contabile si a contractului de achizitie produse (daca este cazul) ce fac dovada achizitionarii de bunuri si marfuri conform prevederilor legale din legislatia aplicabila in domeniul comertului.

Datele cu caracter personal vă sunt solicitate întrucat sunt necesare în vederea emiterii documentelor contabile, a contractului de achiziție produse (dacă este cazul) și în baza unei obligatii legale ce revin SC RATTAN NOBLESSE SRL, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea de a da curs solicitării dumneavoastră.

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile prelucrării ori pe perioada de timp prevazută de legislația aplicabilă în domeniul arhivării (până la 5 ani).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate și ne asigurăm că datele prelucrate sunt exacte și actualizate când este cazul.

Prelucrarea se face într-o manieră care să asigure confidențialitatea și securitatea adecvată a acestora prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare implementate în acest sens.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate, după caz, către:
a) autorități și instituții publice față de care avem obligația de a face raportări, decontări.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale, în calitate de Persoană Vizată:
• Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege.
• Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
• Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege.
• Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a oține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
• Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.
• Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al unei creări de profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
• Dreptul de a vă retrage consimtamântul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtământului înainte de retragerea acestuia.
• Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau Justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciați ca fiind încălcate.
• Dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor dumneavoastră.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, care va cuprinde solicitarile formulate și motivele acestora, către noi, la sediul nostru din STR. PRINCIPALA, NR. 73, CORP C26, JUDETUL GIURGIU, sau pe E-mail: admin@rattan-noblesse.ro
SC. RATTAN NOBLESSE SRL (magazinmobilaratan.ro) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Site-ul RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) este operat de societatea Rattan Noblesse, cu sediul în Comuna Stănești, Giurgiu, Giurgiu, înscrisă în Registrul Comerțului cu numarul J52/358/2018.

RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) este un Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoana vizată) ni le transmiteți.

De ce avem nevoie de date

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea furniza Serviciile, cu următoarele scopuri:

Pentru prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite;
Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
Pentru a vă oferi acces la funcționalitățile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
Pentru administrarea site-ului
Pentru analiza și îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale și a publicității pe care o desfăsurăm;
Pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promotii;
Pentru a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator, etc);
Pentru a vă transmite oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro), în cazul în care v-ați exprimat acordul în acest sens.

Ce vom face cu datele

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societății. Găzduirea și stocarea datelor dvs. au loc pe teritoriul României.

Putem furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document. Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidența condițiilor de utilizare a procesatorilor de plăți, iar RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la cardul dumneavoastră.

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credintă, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea.

Cât timp pastram datele

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cat este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitari trimise către RATTAN NOBLESSE (magazinmobilaratan.ro) prin email la adresa admin@rattan-noblesse.ro sau utilizând opțiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor.

Orice date cu caracter personal pe care le deținem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunțați că nu mai doriți să primiți aceste informări.

Care sunt drepturile dvs.
În cazul în care considerați că orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea să solicitați consultarea, rectificarea sau ștergerea acestor informații. Ne puteți contacta în acest sens prin email la adresa admin@rattan-noblesse.ro

Politica de Cookies

Site-ul https://www.magazinmobilaratan.ro utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul https://www.magazinmobilaratan.ro.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, și ele nu se regasesc mai jos, ne puteți contacta la adresa de email admin@rattan-noblesse.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Acest website poate folosi cookie-uri atât proprii, cât și provenind de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Deoarece vă respectăm dreptul la confidențialitate, puteți opta pentru blocarea anumitor tipuri de cookie-uri provenite de la acest site.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni), salvarea anumitor preferințe în vederea reutilizării viitoare.
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai ușor accesibile.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.
 • Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un Cookie?

Un Cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Chrome, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, virusi sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul închide fereastra browserului sau se deloghează de pe site-ul respectiv.
 • Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora preferințele unui utilizator.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigura userilor o experiență placută de navigare și sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, cosuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: un video, o reclamă, o aplicație de chat, etc). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor prin funcționalități precum preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să întelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

O vizită pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

 • Cookie-uri esențiale
 • Cookie-uri de performanță
 • Cookie-uri de Social media și publicitate

Anumite cookie-uri, precum cele de performanță sau cele de Social media și publicitate, pot proveni de la terți.

Cookie-uri esentiale

Aceste cookie-uri permit atât salvarea preferințelor cu privire la celelalte tipuri de cookie-uri folosite, cât și accesarea functionalităților de bază ale acestui site.

Ele rețin preferințele utilizatorului pe acest site, așa încat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-urile de înregistrare sunt generate atunci când un utilizator se înregistrează pe acest site, cu scopul de a ne informa ulterior dacă acesta este înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care ești înregistrat și pentru a-ți oferi o experiență mai facilă de interacțiune cu site-ul.

Alte cookie-uri pe care le plasăm pentru a-ți permite utilizarea optimă a site-ului sunt cookie-urile corespunzatoare coșului de cumpărături și listelor de Favorite (cu rolul de a salva informațiile aferente produselor pe care le-ai adaugat în coș sau ca Favorite), cookie-urile de localizare (utilizate pentru a stabili locația ta în functie de IP, cu scopul de a precompleta anumite câmpuri necesare la înregistrare sau plasarea de comenzi), cookie-urile de sesiune generate la accesare și sterse automat la inchiderea browser-ului (necesare pentru funcționarea protocolului HTTP, completarea anumitor formulare, interacțiunea cu anumite elemente din site etc.), cookie-urile care recunosc tipul de terminal folosit – desktop sau mobile, cookie-uri ale aplicațiilor de chat care permit discuții în timp real cu serviciul de relații cu clienții.

Cookie-uri de performanță

Ele includ atât cookie-urile provenite din partea serviciilor de analiză a traficului, precum și cookie-uri plasate de anumite servicii terțe care oferă functionalități complementare site-ului.

Cookie-urile de analiză a traficului permit masurarea în mod agregat a traficul site-ului, identificarea surselelor de trafic, oferă informații despre cele mai vizitate sau cele mai puțin accesate pagini, precum și despre modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul. Informațiile enumerate sunt colectate în mod agregat și implicit complet anonim. Aceste cookie-uri pot proveni din partea unor terți precum servicii de Web Analytics (Ex: Google Analytics).

Cookie-uri de Social media și publicitate

Acestea pot fi plasate prin intermediul site-ului de către serviciile de social media sau publicitate pe care le utilizăm.

Acest tip de cookie-uri poate fi folosit de către aceste servicii pentru a determina un anumit profil al vizitatorilor și pentru a-ți afisa mesaje publicitare relevante pe alte site-uri pe care le vizitezi.

Ele pot proveni din partea unor terți precum servicii de publicitate (Ex: AdSense, AdWords), platforme de tip social media (Ex: Facebook, Twitter), etc.

Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri provenite de la terți, la fel cum terțele părti nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiti un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații țntr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până cand cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: păstrarea unui user logat în contul său de utilizator; păstrarea produselor în coșul de cumpărături; păstrarea produselor în lista de Favorite).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptata preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate îngreuna utilizarea unui site.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( Ex: afișarea rezultatelor cautărilor în limba Română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (optiuni family mode, funcții de safe search).
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Facebook, Yahoo și altele. Iata câteva sfaturi care vă pot asigura că nevigati fără griji însă cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-vă setarile browserului în ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizării cookie-urilor.
 • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată cand inchideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-vă aplicații antispyware și updatați-le în mod constant.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de accesul la cele mai populare site-uri de pe Internet. Cu o întelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Este posibilă configurarea browserului pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți configura browserul să accepte cookie-uri doar de la un site anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a configura preferințe de stocare a cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău. Pentru a înțelege aceste setări, puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Link-uri utile

Dacă doriți să afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri: